Afschaffing VAR

Afschaffing VAR

Afschaffing VAR

Afschaffing VAR: per 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft. De VAR wordt vervangen door een nieuwe modelovereenkomst. De VAR is een overeenkomst waarin de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is vastgelegd. Bedrijven huren ZZP’ers meerdere keren in om diverse werkzaamheden binnen het bedrijf uit te voeren. Dit gebeurde op basis van een VAR. Hier is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Voor de Belastingdienst is de overeenkomst zeer van belang. Mocht er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen beide partijen dan dient er loonheffing plaats te vinden en komen de rechten van de werknemer naar voren.

Aanpak ZZP’er

De ZZP’er hoeft geen loonheffing af te dragen en geniet derhalve een belastingvoordeel. Er zijn ZZP’ers die in feite dezelfde werkzaamheden verrichten als een werknemer die in loondienst is. De Belastingdienst probeert al jaren deze ZZP’ers aan te pakken. Helaas met weinig resultaat. Daarom is er gekozen voor de modelovereenkomst die per 1 mei 2016 is ingegaan. Deze modelovereenkomst heeft als doel de schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers te verminderen. Worden de regels conform de modelovereenkomst niet nageleefd en wordt er vervolgens door de Belastingdienst een dienstbetrekking geconstateerd dan volgt er een naheffing. Deze wordt aan de opdrachtgever en opdrachtnemer opgelegd. Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever zijn nu beide aansprakelijk voor schijnzelfstandigheid.

Modelovereenkomsten

De modelovereenkomsten zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Hierbij geldt dat er bij elke nieuwe opdracht een nieuwe modelovereenkomst wordt opgesteld. Het één en ander dient aangevuld te worden zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast mogen er eigen overeenkomsten worden opgesteld maar die dienen conform de modelovereenkomst worden opgesteld. De belangrijke zaken dienen wel verwerkt te worden in de modelovereenkomst. Bij twijfel kunt u dit voorleggen aan de fiscus. Uiteraard kunnen wij u hiermede assisteren zodat u in ieder geval in het bezit bent van een waterdichte modelovereenkomst.

Contact

Het opstellen van diverse contracten kunt u aan Mayvie Legal Advice overlaten. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Administratie
Bezoek onze site!
lees meer voor bedrijven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.