Werkgever failliet en nu?

Werkgever failliet en nu?

Werkgever failliet en nu?

Uw werkgever failliet en nu? Uw baas kondigt aan dat hij zijn financiële verplichtingen niet meer aan kan. Zijn bedrijf wordt failliet verklaard. U raakt in paniek. U bent uw baan kwijt. Hoe dient u dit verder op te pakken? Wat zijn de vervolgstappen? De rechter verklaart het bedrijf failliet en vervolgens wordt er een curator aangesteld die tevens “uw werkgever” wordt. De curator wordt dan de persoon die de rol van de werkgever als het ware overneemt. De echte werkgever mag geen beslissingen meer nemen. Hij wordt buiten spel gezet want hij is onbevoegd om verder te handelen.

Hoe zit het nu met het dienstverband?

De curator bepaalt of de arbeidsovereenkomst met u wordt beëindigd. Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd dan dient er een opzegtermijn van maximaal 6 weken in acht te worden genomen. De curator kan u vervolgens verplichten om gedurende de opzegtermijn door te blijven werken. Dit heeft te maken met een eventuele doorstart van de onderneming of om de waarde van de boedel te vergroten.

Loondoorbetaling

De werkgever heeft financiële problemen met als gevolg dat de werknemer loon misloopt. De werknemer heeft aldoor zijn werkzaamheden verricht. Het faillissement wordt uitgesproken. Hoe zit het dan met de uitbetaling van de gewerkte uren? Het UWV kan op uw verzoek de verplichting van uw ex-baas tot maximaal 13 weken voor de opzegdatum overnemen. Voor het loon gedurende de opzegtermijn geldt maximaal 6 weken. Dit gebeurt helaas niet vanzelf. U dient hier zelf actie te nemen. In het geval van een faillissement heeft u geen recht op een transitievergoeding.

WW-uitkering

Tip: u dient spoedig een WW-uitkering aan te vragen. Dit is van belang! Anders zult u zonder inkomen komen te zitten. Wacht hier niet te lang mee! Het duurt enige tijd voordat u een beslissing van het UWV ontvangt.

Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact met ons op.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.