Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Onze juristen zijn breed gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden.

Arbeidsrecht en ontslagrecht

Het arbeidsrecht richt zich op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Een werknemer verricht een dienst voor een werkgever en de werkgever beloont de werknemer door middel van loon. Zowel de werknemer als de werkgever hebben een plicht ten opzichte van elkaar. Het ontslagrecht behelst alle rechten en plichten van de werkgever en werknemer bij ontslag.

Voorbeelden

Wanneer een werknemer zich bijvoorbeeld niet kan verenigen met de werkwijze van de werkgever dan kunnen er conflicten ontstaan op de werkvloer. Het probleem kan vervolgens escaleren.

Een andere situatie dat met regelmaat op de werkvloer voorkomt is dat er geen klik is tussen collega’s onderling waardoor er wederom een nare werksfeer kan ontstaan. De werknemer raakt door het conflict overspannen en kan dientengevolge zijn werkzaamheden niet verrichten. Dit soort situaties kunnen leiden tot ontslag. Het ontslagrecht is inmiddels gewijzigd. In onze blog gaan wij hier uitvoerig op in.

Huurrecht

Een ieder heeft met het huurrecht te maken. Huurt u een woning of bedrijfsruimte dan ontkomt u niet aan het huurrecht. Zowel de huurder als verhuurder van een woning of bedrijfsruimte hebben beiden hun verplichtingen jegens elkaar. Zijn er gebreken in de woning of bedrijfsruimte dan kan de huurder dit aankaarten bij de verhuurder. Is de verhuurder niet tevreden over de huurder dan kan er een conflict ontstaan. Zo zijn er talrijke situaties binnen het domein van het huurrecht.

Bestuursrecht

Wij starten bestuursrechtelijke procedures (zienswijzen, bezwaar, beroep en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) op. Wij zijn breed inzetbaar. Tevens treden wij op in bestuursrechtelijke handhavingszaken, waarin een last onder dwangsom, bestuursdwang of een invordering van dwangsommen aan de orde zijn.

Contractenrecht

Contracten kunnen in diverse vormen voorkomen met name op het zakelijk vlak. Als voorbeeld kan men denken aan een samenwerkingscontract, huurovereenkomst, algemene voorwaarden, vrijwilligerscontract e.d. Het is van cruciaal belang dat een contract waterdicht is om onaangename situaties te voorkomen. Vaak dient een contract dan ook ter bescherming voor eventuele toekomstige conflicten.

Belastingrecht

Het belastingrecht is zodanig complex dat het belangrijk is dat men een beroep doet op fiscaal juristen. Vaak lopen onderhandelingen spaak tussen burger en de Belastingdienst. Men geeft de zaak als het ware op. Fiscaal juristen hebben de kennis en ervaring om de burger van een gedegen advies te voorzien danwel een procedure op te starten. Ons advies is ook om tijdig juridisch hulp in te schakelen. Krijgt men een aanslag ga dan niet zelf aan de slag! Schakel meteen een fiscaal jurist in.

Faillissementsaanvraag

Wilt u uw eigen onderneming failliet laten verklaren of wilt u een bedrijf failliet verklaren dan kunt u ook bij ons terecht.

Schadevergoeding Vluchtvertraging

Is uw vlucht vertraagd, geannuleerd of overboekt dan heeft u recht op een schadevergoeding van € 250,-, € 400,- of € 600,- per passagier. Hoeveel u exact uitgekeerd krijgt is afhankelijk van de afstand en bestemming van de vlucht. U dient echter wel alle reisdocumenten in bezit te hebben des te groter is de kans dat u schadevergoeding krijgt.

Procesvertegenwoordiging

Een geschil of conflict kan buitengerechtelijk opgelost worden. Maar in sommige gevallen werkt dit echter niet bevredigend waardoor de stap naar de rechter gemaakt kan worden. Voor procedures bij de kantonrechter is een dure advocaat niet verplicht. Met een jurist kunt u eenzelfde procedure ook opstarten bij de kantonrechter. Een jurist is een goedkoper alternatief. Bij de kantonrechter kunt u terecht voor procedures over geldbedragen tot € 25.000,-, alle geschillen met betrekking tot huur en huurincasso (ongeacht het bedrag ), alle arbeidszaken (ongeacht het bedrag) en loonvorderingen en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot €40.000). Deze rechtszaken en buitengerechtelijke procedures kunnen wij zelf voor u uitvoeren.

Voor meer informatie over de rechtsgebieden neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

rechtsgebieden jurist arbeidsrecht