Visie

juridische advies

Wij bieden juridische hulp aan kleine ondernemers en particulieren tegen een gereduceerd tarief  

Een no nonsence rechtspraktijk

Met digitalisering tracht men een ieder te kunnen bereiken op het juridische vlak. Helaas kan dit vaak afstand creëren tussen cliënt en opdrachtnemer en wordt men al gauw een nummer. Wij hebben echter een no nonsence rechtspraktijk en gaan oplossingsgericht en gedreven te werk. Onze juristen zijn thuis op diverse juridische terreinen en gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Wij zijn betaalbaar en kunnen onze juridische diensten aanbieden aan een ieder die juridische hulp nodig heeft. Heeft u juridische vraagstukken die u aan ons wil voorleggen dan kan dat altijd.

Procedures

U brengt uw zaak bij ons aan. Wij bestuderen uw dossier. Er wordt contact gezocht met de wederpartij en bezien in hoeverre zij bereid zijn om ons tegemoet te komen in het juridisch conflict. Belangrijk is om tussen partijen overeenstemming te bereiken om een eventuele rechtszaak te voorkomen. Er kan dan in overleg een schikking getroffen worden. Bereikt men echter geen akkoord dan kunt u ervoor kiezen om te procederen. Wij kunnen u tegen een gereduceerd tarief vertegenwoordigen. Voor procedures bij de kantonrechter is een dure advocaat niet verplicht. Met een jurist kunt u eenzelfde procedure ook opstarten bij de kantonrechter. Een jurist is een goedkoper alternatief.

Wanneer is een jurist nodig?

De kantonrechter behandelt procedures over geldbedragen tot € 25.000, alle geschillen met betrekking tot huur en huurincasso (ongeacht het bedrag ), alle arbeidszaken (ongeacht het bedrag) en loonvorderingen en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot €40.000). Deze rechtszaken en gerechtelijke procedures kunnen wij zelf voor u uitvoeren.

Mayvie Legal Advice heeft vanzelfsprekend ruime juridische ervaring en u wordt op een professionele wijze begeleidt. Onze juristen beschikken over parate juridische kennis en kunnen u doelgericht adviseren.

Bij ons staat de klant centraal. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met de cliënt. Dit brengt onze werkzaamheden alleen maar ten goede. Wij zijn dan ook goed bereikbaar voor de cliënt. Correspondentie geschiedt veelal via de elektronische weg. Dit wordt zowel door de klant als ons als zeer prettig ervaren.